GBM webdesign 2011
Hielper Kampioenschap Kortebaan voor kinderen van de basisschool (gehouden op 21 januari 2013)
Meisjes 6-7 jaar : 1e Yoyce Sikkes 2e Benthe Amsterdam 3e Hester Folkertsma   Meisjes 8-9 jaar : 1e Iris Postma 2e Sanne Bootsma 3e Marrit Amsterdam   Meisjes 10-12 jaar : 1e Hieke Venema 2e Vera Kuipers 3e Lotte Stallmann    
Jongens 6-7 jaar : 1e Stein Postma 2e Twan Postma 3e Jorn Zijlstra   Jongens 8-9 jaar : 1e Freerk Blom 2e Luciano Plantijn 3e Robin de Roos   Jongens 10-12 jaar : 1e Daniel Zweed 2e Jens Stallmann 3e Eise Blom
Leden estafette (gehouden op 22 januari 2013) Met in totaal 21 deelnemers waren er zeven ploegjes die het tegen elkaar op konden nemen. op een verlichte baan was het een mooie strijd om de bekende vlees prijzen.
1e : Dirk Blom jr., Elske Folmer en Loek Smid. 2e : Hessel Kuipers, Trudie Eekma en Jasper Zweed. 3e : Douwe Bokma, Riekje van der Goot en Anne Mulder. De prijs uitreiking in de Brabander was naar verluid ook erg gezellig.
Op een koude maandagmiddag zijn we begonnen met de wedstrijden voor de Jeugd. Na veel strijd was de uitslag als volgt :
Foto : Josefine Wolter
Elfstedenfakkeldobbeltocht (gehouden op 23 januari 2013) Het was geen wedstrijd op snelheid maar op het aantal punten. Dit was echter voor de meesten geen reden om rustig aan te doen, de kinderen schoten als raketten over het ijs. er was dit jaar een enorme deelname van maar liefst 78 kinderen. 1e Teake Wester (53 punten) 2e Indra de Jong en Ilse Sijbring (52 punten) 4e Niels Zijlstra, Bente Amsterdam en Eise Wester (50 punten) 7e Hugo Dikkes, Theun Koldewijn en Twan postma (48 punten)
Kampioenschap korte baan (gehouden op 24 januari 2013) Op een prachtig verlichte baan, strijden de dames en heren voor de titel. Het was mooi om de zien, dat we in Hindeloopen veel jeugdige talenten hebben, die het de gevestigde namen in de toekomst lastig gaan maken. er waren bij de heren 17 deelnemers en bij de dames helaas maar 3, maar volgens onze voorzitter was de kans groot, dat bij meer deelname toch dezelfde dames hadden gewonnen.
Heren : 1e : Dirk D. Blom 2e : Jappe Zweed 3e : Dirk E. Blom
Dames : 1e : Minke Stallmann 2e : Immie Zijlstra 3e : Baukje Stallmann
Pykjen (gehouden op 25 januari 2013) Met een enorm deelnemers veld van 27 Heren en 25 Dames is het een latertje geworden. Het was uiteindelijk kwart voor elf voordat wij ons richting de Boekanier konden begeven voor de prijs uitreiking. de uitslag was als volgt :
Heren : 1e : Durk van Tuinen 2e : Marinus Postma 3e : Stefan Zweed
Dames : 1e : Grace Ybema 2e : Immie Zijlstra 3e : Karin Messink
150 Jaar  Home Uitslagen In de Media Bestuur Agenda Siep's archief